Zilla PanChayat

LIST OF  ELECTED ZILLA PANCHAYATS WITH POST /NORTH DISTRICT,2012

NO. & NAME OF ZILLA PANCHAYAT

NO. & NAME OF TERRITORIAL CONSTITUENCIES

NAME OF THE ELECTED  ZILLA PANCHAYAT

NAME OF POST WHICH ELECTED

CONTACT MOBILE NO.

1

2

3

4

5

04/NORTH DISTRICT

1/KABI TINGDA

PEMA DOMA BHUTIA

MEMBER

9593385336

 

2/PHENSANG

PEMA SHERAP LEPCHA

MEMBER

9593635329

 

3/MEN RONGONG

KIMOO LEPCHA

MEMBER

9679907768

 

4/RONGONG TUMLONG

LHAKMIT BHUTIA

MEMBER

9434257283

 

5/RAMTHANG TANGYEK

KADO LEPCHA

MEMBER

9635230821

 

6/SWAYEM NAMOK

PEMA LHAMU LEPCHA

MEMBER

9609873800

 

7/MANGSHILA TIBUK

DHAN MAYA LIMBOO

MEMBER

9733307438

 

8/TINGCHIM CHADEY

TSHERING DOMA BHUTIA

MEMBER

9609855161

 

09/RINGHIM NAMPATAM

TSHERING CHODEN LEPCHA

MEMBER

9734782246

 

10/SINGHIK

SONGKIT LEPCHA

MEMBER

8972253108

 

11/TOONG NAGA

NIM TSHERING LEPCHA

UP-ADHAKSHYA

9434191531

 

12/CHUNGTHANG

CHUNG CHUNG LEPCHA

MEMBER

9197201470

 

13/SHIPGYER

CHODEN LEPCHA

MEMBER

9631708471

 

14/LINGTHEM LINGDEM

ANCHO LEPCHA

MEMBER

8670832651

 

15/PASSINGDANG- SAFO

CHODA LEPCHA

MEMBER

9635642245

 

16/TINGVONG

CHUNGDEN LEPCHA

MEMBER

7872979270

 

17/SAKYONG PENTONG

PHURJAY LEPCHA

MEMBER

7407182819

 

18/BARFOK LINGDONG

PEMA LEPCHA

MEMBER

9593986867

 

19/HEE GYATHANG

ANGULI LEPCHA

ADHAKSHYA

9933103222

 

20/LUM GOR SANGTOK

CHEDUP LEPCHA

MEMBER

9733311539

 

21/ LACHEN      (DZUMSA)

LACHOG LACHENPA

MEMBER

Nil

 

22/LACHUNG    (DZUMSA)

KARMA LACHUNGPA

MEMBER

9474769220